Namaz Təsbihatı

18.06.2013 | 3.089 dəfə baxılıb.
namaz tesbihati
  • Müəllif: məlumat daxil edilməyib
  • Səhifə: 48
  • Ölçü: 80x115
  • Çap tarixi: 2010
  • ISBN: 978-9952-439-63-2
  • PDF | məlumat daxil edilməyib
  • Qiyməti: 2.00 AZN

Təsbihat namazın xülasəsidir və çoxlu savabı olan bir ibadətdir.

Haqq-Təala “Namazınızı qıldıqdan sonra ayaq üstə olanda da, oturanda və ya uzananda da Allahı zikr edin!” (“Nisa” surəsi, 4/103) buyur.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) də bir çox hədislərində təsbihatın fəzilətindən danışmış və ümmətini buna təşviq etmişdir. Bir hədisdə də: “Hər namazdan sonra 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Əlhamdulilləh və 33 dəfə Allahu Əkbər desəniz, hamısı bir yerdə 99 edər. 100-cünü tamamlamaq üçün “Lə iləhə illəllahu vahdəhu ləşərikə ləh, ləhulmulku va ləhul həmdu va huva åləkulli şey`in qadir” desəniz, günahlarınız dəniz köpüyü qədər də olsa, bağışlanar,” – buyurmuşdur.

Namazın mənası Haqq-Təalanı təsbeh, Ona təzim və şükür etməkdir. Yəni cəlalı qarşısında sözlə və hərəkətlə “Subhanallah” deyib Onu bütün nöqsanlardan uzaq tutmaq, kamalı qarşısında dillə və əməllə “Allahu Əkbər” deyib təzim etmək, camalı qarşısında qəlblə, dillə və vücudla “Əlhamdulilləh” deyib şükür etməkdir.

Demək, təsbeh, təkbir və həmd namazın bir növ çəyirdəyidir. Ona görə də bunlar  namazın hərəkət və zikrlərində öz əksini tapır. Həmçinin namazdan sonra namazın mənasını daha da gücləndirmək üçün bu müqəddəs sözlər otuz üç dəfə təkrar edilir və namazın mənası bu yığcam xülasələrlə qüvvətləndirilir.

məlumat daxil edilməyib

Cəmi 0 şərh yazılıb.

Bu məqalə haqqında şərh yazılmayıb.

Şərh yazın

E-poçt ünvanınız:

Facebookda biz!