Həzrət Əlinin “Bazar ertəsi günü” duası

13.02.2017 | 1.721 dəfə baxılıb.

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə!
Ululuğuyla Zatını səna edən, sənasıyla əzəmət taxtına oturan, qüvvətiylə izzətli olan və açıq-gizli hər şeyi bilən Allaha həmd olsun.
Əbədilik, əzəmət və böyüklük Sənin haqqındır.
Buna gö­rə həmd də yalnız Sənədir.
Göyləri və yeri ən gözəl şəkildə ya­radan Sənsən.
Sarsılmaz qüvvətinlə dilədiyin bəndəni şiddətlə cəzlandırarsan.
Yeganə Rəbb Sənsən. Hər şeyin ixtiyarı Sənin əlindədir.
Sən­dən başqa ilah yoxdur.
Xaliq, Bari, Musavvir kimi bir-birindən gözəl isimlər yalnız Sənə məxsusdur.
Göylərdə və yerdə hər şey Səni təsbeh edir.
Əziz və Hakim olan da Sənsən.
Allahım! Mənə xəyanət etmək, hiylə qurmaq və zülm et­mək istəyənləri istəklərinə çatdırma.
Mən əməllərimi həyata ke­çir­məyə və müsibətləri sovuşdurmağa qadir deyiləm.
Bu mü­si­bət­lərdən Sənə sığınıram.
Ey iztirablara əlac, dərdlərə məlhəm olan, məzlumların duasını cavabsız qoyma­yan Rəb­bim!
Gü­nahlarımın çoxluğundan ötrü mənə əzab vermə.
Nöqsan­la­rı­mı bağışla, mərhəmət göstər.
Yox, əgər əzab etsən, onu da gü­nah­larımdan bilərəm.
Günah və təqsirimdən keçsən də, bilərəm ki, Sən Əziz və Hakimsən, əsl hökm və hikmət sahibisən!

Cəmi 0 şərh yazılıb.

Bu məqalə haqqında şərh yazılmayıb.

Şərh yazın

E-poçt ünvanınız:

Facebookda biz!